Kvickly RyPuljerne - støtte til gode initiativer

Broen ved Marimunde, Legezonen i Pulsparken Ry, Erik Peitersen Outdoor-maleri på Siimtoften, biografens digitalisering og badebroen ved Knudhule er alle eksempler på projekter i Ry, der har modtaget støtte fra Kvickly Ry Anlægspulje.

Midlerne i Kvickly Ry Anlægspulje (godt 8 millioner kroner) er nu uddelt, og det er derfor ikke længere muligt at søge penge i denne pulje.

Fra den såkaldte Kvickly Ry Aktivitetspulje, som hvert år uddeler 50.000 kroner, har Ry Badminton Klub, Ry Basketball Klub, Ry Roklub, FDF Gl. Rye, Boes Borgerforening, Ry Sportsklub og en lang række andre foreninger gennem årene modtaget støtte.

Det overordnede formål med Kvickly RyPuljerne er og har været at støtte initiativer, som øger livskvaliteten for borgere og turister i den gamle Ry Kommune. Kvickly RyPuljerne er stiftet af Brugsforeningen TRYG, der blandt andet driver Kvickly og SuperBrugserne i Ry og Kolt.

 

Se billeder fra de forskellige projekter som har modtaget støtte

 

Reglerne for tildeling af støtte kan findes på linket nedenfor:

Aktivitetspuljen, som støtter foreninger og frivilligt arbejde i den gamle Ry Kommune.

Anlægspuljen, (p.t. LUKKET) som støttede aktiviteter i Ry ved at købe eller give tilskud til anlægsaktiver, for dernæst at låne/leje disse ud til foreninger/selskaber, som ønsker at drive aktiviteter i den gamle Ry Kommune.