Søg støtte i puljen

Ansøgninger modtages hvert år kun i perioden 15. november – 31. december, og ansøgninger om støtte modtaget uden for dette tidsrum, tages ikke i betragtning ved den årlige uddeling.
 
Den tildelte støtte udbetales hvert år på foreningens generalforsamling – som hovedregel i marts/april måned, og såfremt en modtagende forening ikke møder op for at modtage støtte, bortfalder denne automatisk.
 
Ansøgninger sendes til:
Bestyrelsen for Brugsforeningen Tryg
Kvickly Ry
Siimtoften
8680 Ry
 
Spørgsmål stiles til varehusdirektør Torben Andreassen, Kvickly – tlf. 8788 2620
eller til formand Leif Bergmann – tlf. 8689 2097.

Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen blev oprettet med det formål at støtte foreninger og frivilligt arbejde i den gamle Ry Kommune.

I 2013 var modtagerne Gl. Rye Budokan, Ry Håndbold, Ry-Emborg Skytteforening og Ry Roklub, der fik 7.000 kroner til en børnekajak, som Susanne Dixen (billedet øverst) takkede for.

Den til enhver tid siddende bestyrelse tager stilling til de indkomne ansøgninger. Tildelt støtte må som udgangspunkt kun anvendes til aktiviteter inden for den gamle Ry Kommune, og der ydes således ikke støtte til ekskursioner og rejser samt til foreninger uden for den gamle Ry Kommune.

Der ydes endvidere ikke tilskud til aktiviteter, hvis formål er at skaffe indtægter eller overskud til enkeltpersoner.

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger til aktivitetspuljen lægges der specielt vægt på at:

  • De ansøgende foreninger drives ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft
  • Behovet for støtte kan dokumenteres og begrundes
  • Der vedlægges dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab)
  • Det dokumenteres og sandsynliggøres, hvilken modydelse Brugsforeningen Tryg får for den tildelte støtte
  • Den/de modtagende foreninger møder op på Brugsforeningen Trygs årlige generalforsamling for at modtage den tildelte støtte - og i øvrigt er villige til at medvirke ved pressemøder mv.


Bestyrelsen kan stille særlige krav til modtagere af støtte fra aktivitetspuljen.

Gl. Rye Budokan

Preben Frost modtog på vegne af Gl. Rye Budokan 6.500 kroner i støtte fra Aktivitetspuljen. Budokan er en form for karate, og klubben skulle bruge pengene til en sparkepude.

Ry-Emborg Skytteforening

Richard Shipway fra Ry-Emborg Skytteforening takker for 17.035 kroner fra Aktivitetspuljen. Foreningen dyrker bueskydning og havde brug et tilskud til at købe nye buer og pile, samt skiver og 3D-dyr til at skyde til måls efter.

Ry Håndbold

Ry Håndbold fik 20.627 kroner fra Aktivitetspuljen til indkøb af motorikredskaber. Klubbens formand, John Madsen, fortalte, at redskaberne blandt andet kan bruges på de mindste trille-trollehold, men også til genoptræning af skadede spillere.