Mossøegnens Musik og Dans

Mossøegnens Musik og Dans er en utraditionel forening, som hygger sig med den traditionelle danske folkemusik og – dans.

Vi holder til på Bjedstrup Skole, hvis sal giver de perfekte rammer for vore ugentlige danseaftener.

Hver onsdag i det mørke halvår danser vi folkedans til levende musik. Vores danseleder, Anne Grethe Dahlstrøm, underviser og leder dansen, som starter kl. 19.30.

Hvis du har lyst til at prøve, hvad der foregår, møder du bare op. De tre første aftener er kontingentfri. Kom alene eller sammen med en ven, kom hvad enten du er øvet eller helt nybegynder.

Men vi laver meget andet end øveaftener. Vi besøger andre foreninger og inviterer igen, har været på danselandsstævne i Ebeltoft og på festivaltur til Fanø, haft besøg af svenske spillemænd og fremmede instruktører.

Besøg fra konservatoriet

Hvert år i uge 3 har vi besøg af de studerende fra musikkonservatoriet i Odense. De omkring 15 unge spillemænd giver en koncert på godt en time, hvorefter vi serverer det store kagebord. Efter kaffepausen spiller de unge op til dans.

Et helt enestående arrangement, som samler over 200 deltagere fra fjern og nær.

Se en lille video fra et af de konservatorie-studerendes besøg i Bjedstrup.

Hvis du har lyst til at være med i dette aktive miljø, så mød op en onsdag eller ring til formanden, Knud Erik Elmann Jensen, tlf. 86 57 73 36. Han har mailadressen: knud.erik.elmann@gmail.com.