KONKURRENCEBETINGELSER

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencer.

Markedsføring

Ved deltagelse accepterer du I henhold til dit angivne samtykke, at Ry+ må sende dig elektronisk markedsføring. Markedsføring kan til enhver tid afmeldes.

Alle informationer om markedsføring, du samtykker til, fremgår af den indledende samtykketekst, som du accepterer som betingelse for deltagelse i konkurrencen.

Ved tilmelding modtager du automatisk en påmindelsesmail hver dag fra den 1.-24. december.

Udvælgelse af vindere

Vinderne findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle. Vinderne bliver kontaktet over mail eller direkte over telefon via den oplyste mail eller telefonnummer. Har vinderne ikke afhentet sin gave senest 14 hverdage efter, at vinderne er blevet kontaktet af Ry+, forbeholder Ry+ sig retten til at finde nye vindere.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Ry+ må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

Afsluttende bestemmelser

Cityforeningen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Ry+.