Privat -og cookiepolitik samt konkurrencebetingelser

Senest opdateret den 02. februar 2024

Effektiv dato 01. februar 2024

Denne Fortrolighedspolitik beskriver politikkerne for Ry+, Klostervej 8, 8680, Danmark, e-mail: admin@ry.dk, vedrørende indsamling, brug og offentliggørelse af dine oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside (ry.dk). (”Tjenesten”). Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten, giver du samtykke til indsamling, brug og offentliggørelse af dine oplysninger i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik. Hvis du ikke samtykker til det samme, bedes du ikke få adgang til eller bruge Tjenesten.

Vi kan ændre denne Fortrolighedspolitik til enhver tid uden forudgående varsel til dig, og vi vil offentliggøre den reviderede Fortrolighedspolitik på Tjenesten. Den reviderede politik vil være effektiv 180 dage efter, at den reviderede politik er offentliggjort på Tjenesten, og din fortsatte adgang eller brug af Tjenesten efter dette tidspunkt vil udgøre din accept af den reviderede Fortrolighedspolitik. Derfor anbefaler vi, at du jævnligt gennemgår denne side.

 1. Oplysninger, vi Indsamler:

  Vi vil indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig:

  1. Navn
  2. E-mail
 2. Hvordan Vi bruger dine oplysninger:

  Vi vil bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, til følgende formål:

  1. Marketing/Reklame
  2. Målrettet annoncering

  Hvis vi ønsker at bruge dine oplysninger til et andet formål, vil vi bede om dit samtykke og vil kun bruge dine oplysninger efter modtagelse af dit samtykke og derefter kun til det(t) formål, som du har givet samtykke til, medmindre vi er forpligtet til at gøre andet ved lov.

 3. Hvordan vi deler dine oplysninger:

  Vi vil ikke overføre dine personlige oplysninger til tredjepart uden at indhente dit samtykke, bortset fra under begrænsede omstændigheder, som beskrevet nedenfor:

  1. Analytics
  2. Dataindsamling og -behandling

  Vi kræver, at sådanne tredjeparter bruger de personlige oplysninger, vi overfører til dem, kun til det formål, som det blev overført til, og ikke at opbevare det i længere tid, end der kræves for at opfylde det nævnte formål.

  Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i følgende tilfælde: (1) for at overholde gældende lov, regulering, retskendelse eller anden juridisk proces; (2) for at håndhæve aftaler med os, herunder denne Fortrolighedspolitik; eller (3) for at reagere på påstande om, at din brug af Tjenesten overtræder tredjepartsrettigheder. Hvis Tjenesten eller vores virksomhed fusioneres eller erhverves af en anden virksomhed, vil dine oplysninger være en af de aktiver, der overføres til den nye ejer.

 4. Opbevaring af dine oplysninger:

  Vi vil opbevare dine personlige oplysninger hos os i 90 dage til 2 år efter brugerkonti forbliver inaktive eller så længe, vi har brug for det for at opfylde formålene for hvilke det blev indsamlet som detaljeret i denne Fortrolighedspolitik. Vi kan være nødt til at opbevare visse oplysninger i længere perioder, såsom til opbevaring / rapportering i overensstemmelse med gældende lov eller af andre legitime grunde, som håndhævelse af juridiske rettigheder, forebyggelse af svig osv. Restinformation i anonym form og aggregatinformation, som hverken identificerer dig (direkte eller indirekte), kan opbevares på ubestemt tid.

 5. Hvad er cookies?
  Hvordan bruger vi cookies?
  Typer af cookies, vi bruger
  Administrer cookie-præferencer
  Skrift dine cookie-præferencer

  Du kan til enhver tid ændre dine cookie-præferencer ved at klikke på knappen ovenfor. Dette giver dig mulighed for at gense cookie-samtykkebanneret og ændre dine præferencer eller trække dit samtykke tilbage med det samme.

  Ud over dette tilbyder forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. Nedenstående er linkene til supportdokumenterne om, hvordan man administrerer og sletter cookies fra de store webbrowsere.

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

  Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

  Hvis du bruger en anden webbrowser, skal du besøge din browsers officielle supportdokumenter.

KONKURRENCEBETINGELSER RY+

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Hvem kan deltage i Ry+ konkurrencer?

Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencer.

Markedsføring

Ved deltagelse accepterer du I henhold til dit angivne samtykke, at Ry+ må sende dig elektronisk markedsføring. Markedsføring kan til enhver tid afmeldes.

Alle informationer om markedsføring, du samtykker til, fremgår af den indledende samtykketekst, som du accepterer som betingelse for deltagelse i konkurrencen.

Udvælgelse af vindere

Vinderne findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle. Vinderne bliver kontaktet over mail eller direkte over telefon via den oplyste mail eller telefonnummer. Har vinderne ikke afhentet sin præmie senest 14 hverdage efter, at vinderne er blevet kontaktet af Ry+, forbeholder Ry+ sig retten til at finde nye vindere.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Ry+ må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

Afsluttende bestemmelser

Ry+ forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Cityforeningen.

UDVIDDET PRIVATLIVSPOLITIK
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os
  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din relation til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Postnummer
 • mail
 • telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Ry+s bestyrelse samt dennes administration.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen, sign up til nyhedsbrev, deltagelse i events, eller bestiling af informationer om events og din adfærd på vores hjemmesider i nyhedsbreve, hvor du har samtykket til modtagelse af nyhedsbreve.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.
I forhold til samtykket til modtagelse af nyhedsbreve, henviser vi privatlivspolitikken herfor, som vi har linket særskilt til i markedsføringssamtykketeksten, hvor du tilmelder dig konkurrencen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
(rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.